Ved ankomsten

 

Her bliver du mødt af sekretæren som vil bede dig om dit sundhedskort (sygesikringsbevis). Du bliver dermed registreret i vort EDB system. Derefter bliver der stillet ganske få spørgsmål af praktisk art, og der bliver oprettet en journal på dig.

 

Samtale med kiropraktoren

 

Det grundlæggende formål med samtalen er til at stille en foreløbig diagnose.                                      

Der bliver naturligvis spurgt ind til de symptomer som er årsagen til, at du opsøger kiropraktoren, men også til andre relevante emner.

Disse kan inkludere:

  • symptomernes opståen og tidligere forløb samt mulige årsager til disse
  • tidligere undersøgelser og behandlingsforløb og resultaterne deraf
  • andre symptomer som ikke nødvendigvis har været koblet sammen med de nuværende
  • evt. stress relaterede faktorer

Disse informationer danner grundlaget for anamnesen (sygehistorien).