Belasninger i Hverdagen

Et helt almindeligt udtryk hos os mennesker er, at vi opfatter livet som værende ”spændende”. Det er så sandt, som det er sagt, og resultatet er desværre det, at vi ”spænder”!  Disse spændinger er dybest set resultatet af hvad der indenfor fysiologien betegnes som ’kamp eller flugt mekanismen’. Dette indebærer, at vi reagerer overfor de opgaver vi påtager os ved at spænde vore muskler - de skal sørge for, at vi kan klare livets udfordringer.

Dette betyder, at den måde vi opfatter vore omgivelser på, kan have en større betydning for vor fysiske tilstand.

Patienten får mulighed for i fællesskab med kiropraktoren at gennemgå de fysiske og psykiske belastninger, han/hun udsættes for til daglig, som helt eller delvis kan have været årsagen til vedkommendes symptomer. På denne måde kan der måske findes en løsningsmodel, som er så alsidig som mulig.