Kiropraktisk Klinik  København & Frederiksberg

v/ Kiropraktor Geoffrey B. Dauscha

Vi mennesker er forskellige

Det er vigtigt for os, at du føler dig godt tilpas hos os, både når du ankommer som ny patient og senere ved opfølgende besøg i behandlingsforløbet.

Vi er klar over, at det første besøg hos kiropraktor kan være forbundet med en vis nervøsitet.

  • Hvad fejler jeg?
  • Hvad får jeg at vide?
  • Kan kiropraktoren hjælpe mig?
  • Hvad skal der ske?

Alle sammen relevante spørgsmål, når du som patient henvender dig til en kiropraktor.

Vi sætter stor vægt på, at du får svar på disse og andre spørgsmål så tidligt i forløbet som muligt. 

 

Patienttilfredshed

Det er vigtigt for os, at du er tilfreds med din behandling hos os og med klinikken generelt.

Derfor foretager vi ca. hvert 3. år en patienttilfredshedsundersøgelse.

Den seneste undersøgelse blev foretaget i august 2018, og vi er meget stolte over resultatet.

92 % af vores patienter er enten ”tilfredse” eller ”særdeles tilfredse” med den modtagelse, behandling og vejledning klinikken yder, og ingen var ”utilfredse”.

Hvis du oplever ting hos os, som du mener vi kunne gøre anderledes, er du meget velkommen til at gøre os opmærksomme på det.

Vi reagerer på forskellig vis, når vi udsættes for symptomer i vore kroppe. Nogle oplever angstlignende tilstande, andre bliver irriteret, andre bliver kede af det. Disse og andre reaktionsmønstre skal der være forståelse for og plads til i et behandlings forløb, hvis og når de opstår.

Vi prøver at behandle vore patienter efter disse principper, og forsøger dermed at tilbyde et behandlingsforløb, som er bedst egnet for den enkelte patient.

Hos os er du ikke bare en journal med et nummer, et hold i nakken, en iskias eller en hovedpine. Du er et menneske, som har brug for professional hjælp på et medmenneskeligt niveau.