Diagnosen

På grundlag af de samlede informationer kan kiropraktoren nu stille en diagnose.

Hvis det viser sig, at denne diagnose kræver anden behandling end den kiropraktoren råder over, så bliver du tilrådet denne, og sandsynligvis anbefalet at opsøge egen læge.

Hvis diagnosen er egnet kiropraktisk behandling, bliver der lavet en behandlingsplan, som du skal godkende.

Denne plan er din bedste garanti for, at behandlingsforløbet bliver så effektivt som muligt.