Belastninger i hverdagen

Et helt almindeligt udtryk hos os mennesker er, at vi opfatter livet som værende ”spændende”. Det er så sandt, som det er sagt, og resultatet er desværre det, at vi ”spænder”! Disse spændinger er dybest set resultatet af hvad der indenfor fysiologien betegnes som ’kamp eller flugt mekanismen’. Dette indebærer, at vi reagerer overfor de opgaver vi påtager os ved at spænde vore muskler - de skal sørge for, at vi kan klare livets udfordringer.

Dette betyder, at den måde vi opfatter vore omgivelser på, kan have en større betydning for vor fysiske tilstand.

Patienten får mulighed for i fællesskab med kiropraktoren at gennemgå de fysiske og psykiske belastninger, han/hun udsættes for til daglig, som helt eller delvis kan have været årsagen til vedkommendes symptomer. På denne måde kan der måske findes en løsningsmodel, som er så alsidig som mulig.

Genoptræning

Genoptræningen kan omfatte mange forskellige metoder alt efter den enkelte patients behov og personlighed. Der bliver udarbejdet en genoptræningsplan, som svarer til den patienten mener, er praktisk anvendelig. Eksempelvis kan træning indebære et specifikt udformet træningsprogram til brug på træningscenter eller gulvøvelser hjemme med brochure her fra klinikken. Træning kan også omfatte visse former for yoga eller gymnastik, visse sportsgrene, eller andre aktiviteter som er gavnlige for den enkelte patient.

I nogle tilfælde kan det være nok at sørge for, at de uhensigtsmæssige adfærdsmønstre erstattes med andre, som er mindre belastende.

Kroppen kan også blive belastet indefra, især når vi lader os stresse af vore omgivelser.

I disse tilfælde kan det være nødvendigt at se på de mere stress-relaterede faktorer, som kan have påvirket patientens symptomer.