Klinisk undersøgelse

Hvis anamnesen danner grundlag for det, skal der nu udføres en klinisk undersøgelse. Du bliver bedt om at klæde dig delvis af (undertøjet beholder du på) i en af klinikkens omklædningskabiner. Herfra bliver du kaldt ind til undersøgelse hos kiropraktoren.

Undersøgelsen kan naturligvis variere alt efter anamnesens resultater, men generelt indeholder den de følgende elementer:

  • Vurdering af de funktionelle mekaniske forhold i bevægeapparatet, som omfatter hele hvirvelsøjlen og bækkenet

  • Undersøgelse af andre relevante led som eksempelvis hofteled, knæled, fod/ankelled, skulderled, albueled, og håndled

  • Undersøgelse og vurdering af spændingstilstande i mellemgulvet, brystkassen og ribbenene, og bugvæggen

  • Vurdering af gangart, evt. indskrænkning af mobiliteten, evt. besvær ved udførelse af forskellige bevægelser, osv.

  • Neurologisk undersøgelse til vurdering af nerve involvering

Derudover kan det blive nødvendigt at udføre andre undersøgelser for at enten bekræfte eller afkræfte den foreløbige diagnose.
Disse kan inkludere:

  • Måling af blodtrykket

  • Lytning på lungerne

  • Måling af kropstemperaturen

  • Palpation af bughulen

Formålet med disse undersøgelser er at undgå behandling af symptomer, som IKKE har deres oprindelse i bevægeapparatet.
Hvis det viser sig at være tilfældet, bliver du sendt videre til den korrekte behandling.

Røntgen undersøgelse

Den kliniske undersøgelses resultater sammen med anamnesen vil sædvanligvis danne grundlag for diagnosen. For at underbygge eller udelukke denne diagnose, kan det være nødvendigt at foretage en røntgenundersøgelse, af de relevante dele af knoglestrukturen. (Hvis der foreligger resultater fra tidligere relevante røntgenundersøgelser, skanninger, m.m., vil vi forsøge at rekvirere disse). Her i klinikken bruger vi digital røntgen teknik.