Vedligeholdelse

Behovet for vedligeholdelse af de opnåede resultater kan være meget forskelligt fra patient til patient.

Vi lever i et samfund med mange udfordringer. Dette kan nemt betyde, at vore kroppe bliver udsat for fysiske belastninger af forskellig art; eksempelvis dårlige arbejdsstillinger, uhensigtsmæssige belastninger i hjemmet og haven, osv..

Disse aktiviteter stiller krav til vor muskulatur, som reagerer ugunstigt, hvis den ikke er stærk nok. I mange af disse tilfælde er det essentielt at de muskelgrupper, som er blevet svækkede p.g.a. de konstante spændingstilstande, eller er blevet belastede af andre årsager, bliver genoptrænet.